Skúsenosti bývalých Erasmus+ študentov UNIZA 5. marca 2019, utorok, 13.00-16.00 hod., Aula DATALAN
Viac informácií v priloženom letáku (*.pdf)

Leták - informačné stretnutie (*.pdf)

Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2019/2020 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahr. univerzít alebo praktickú stáž v podnikoch krajín EÚ.
Termín na podávanie prihlášok: 11.2.2019.
Viac informácií v priloženom letáku (*.pdf)

(c) 2019, FEIT