A+ A A-

OZNAM

Z dôvodu konania promócií

 v dňoch 

18.6.2018 a 19. 6 .2019

 

úradné hodiny 

na Referáte pre vzdelávanie

z r u š e n é 

(c) 2019, FEIT